Kiknek szól, kikre vonatkozik ez az Adatvédelmi Tájékoztató

Az Álláskeresőkre. Az Álláskereső olyan természetes személy, aki az Álláskeresők részére nyújtott Szolgáltatások igénybevételével megfelelő állást keres a MedPersonal Hungary Payer GmbH munkaközvetítői tevékenysége által. Ebben a Szabályzatban az Álláskeresőkre gyakran Ügyfélként is hivatkozunk.

Miért kezelünk és tárolunk személyes adatokat

Cégünk tevékenysége a munkaerő közvetítés Ausztriába és Németországba. Összekötjük az Álláskeresőket ügyfeleinkkel, akik ausztriai és németországi Munkaadók vagy Munkaerő közvetítők (továbbiakban Munkáltatók) annak érdekében, hogy az Álláskereső egy megfelelő Munkáltató alkalmazásában Ausztriában vagy Németországban munkába állhasson. Első sorban szükségünk van a személyes elérhetőségi adatokra, hogy az Álláskeresőt a munka részleteiről telefonon, e-mailen, a szociál-média különböző csatornáin (pl. Facebook, Messenger) illetve személyesen tájékoztatni tudjuk. Amennyiben a tájékoztatás sikeres, és az Álláskereső kifejezetten igényli közvetítési szolgáltatásunkat, akkor szükségünk lesz a Munkáltató által igényelt valamennyi személyes adatra és dokumentumra is, hogy a Munkáltató az Álláskereső felvételének ügyében döntést hozhasson. A folyamat során szükséges dokumentumokra és személyes adatokra példa, de nem kizárólag: önéletrajz, referencia, erkölcsi bizonyítvány, nyelvvizsga bizonyítvány, végzettséget igazoló oklevél.

Megjegyezzük, hogy valemennyi, a MedPersonal Hungary Payer GmbH-val szerződésben álló Munkáltató ügyfelünk az Európai Unióban bejegyzett cég, így az egységes GDPR szabályozás rájuk is vonatkozik.

Jelentkezés

Az Álláskereső tetszőleges bejelentkezési e-mail megadásával, aktuális német nyelvű önéletrajzzal és egészségügyi bizonyitványának másolatával, valamint amennyiben rendelkezik német, vagy ausztriai Anerkennunggal (ausztriai állásra történő jelentkezés esetén regisztrációval is) jelentkezik vagy egy konkrét állásra, vagy azzal a kifejezett kéréssel, hogy Ausztria vagy Németország területén állás lehetőséghez jutassuk. A jelentkezésével elfogadja a MedPersonal Hungary Payer GmbH által kiküldött megállapodást, miszerint amennyiben nem rendelkezik Ausztria vagy Németország területén az állás betöltéséhez szükséges Anerkennunggal (Ausztria esetében regisztrációval is), akkor annak ügyintézésével megbizza a MedPersonal Hungary Payer GmbH-t és elfogadja, hogy a kiközvetitett munkahelyen min. 6 hónapot eltölt (garancia idő). A megállapodással tudomásul veszi, hogy az Anerkennung (Ausztria esetében regisztráció is) ügyintézésének meghatározott dija van. Ausztriai munkavállalás esetén az ügyintézési dijat a MedPersonal Hungary Payer GmbH a 6 hónapos garancia idő leteltével visszatériti a munkavállalónak. Németország esetén az ügyintézési dijat a MedPersonal Hungary Payer GmbH az illetékes hivatalnak fizeti meg, igy az nem visszatéritendő. Az Álláskereső a jelentkezését  bármikor megszüntetheti, mégpedig a jelentkezés megszüntetésére vonatkozó igényét tartalmazó e-mail üzenet MedPersonal Hungary Payer GmbH részére történő elküldésével.

A MedPersonal Hungary Payer GmbH „Ügyféltár“-adatbázisában elmentett önéletrajzok, illetve az Álláskeresők által a weboldalon megjelentetett állásajánlatokra küldött Jelentkezések olyan adatokat tartalmaznak, amelyek személyes adatoknak minősülnek.

A weboldalon történő állásajánlatra való jelentkezés előtt az Álláskereső kijelenti, hogy minden általa megadott adat megfelel a valóságnak.

Milyen adatatokat tárolunk a regisztráció során

A MedPersonal Hungary Payer GmbH által működtetett nyilvántartásban (továbbiakban: Adatbázis) az állásajánlatokra érkező álláskeresői jelentkezések találhatók, konkrétan a www.medpersonal.at oldalon bekért személyes adatokkal (a csillaggal meg nem jelölt adatok megadása nem kötelező). Ezen felül a következő adatok kerülnek még rögzítésre az egyes Álláskeresőkről:

– egészségügyi végzettség,
– nyelvtudás szintje,
– jogositvány megléte
– jelentkezés időpontja
– mely állásra jelentkezett
– ezenfelül az elküldött dokumentumok (mint pl. önéletrajz, bizonyitvány másolatok, stb) kerülnek be az Ügyféltárba.

IP címet, az űrlap kitöltésének helyére vonatkozó, illetve semmilyen egyéb információt nem kezelünk és nem tárolunk az  Álláskeresőkről.

Hozzáférés

Az Álláskereső (Ügyfél) már feltöltött adataihoz közvetlenül nem tud hozzáférni, még megtekintés szintjén sem. Ez által biztosítható, hogy illetéktelen személy sem tud eljutni az álláskereső személyes adataihoz. Amennyiben Álláskereső személyes adataiban lényegi változás áll be, az Álláskereső kötelessége az új adatokat a MedPersonal Hungary Payer GmbH részére irásban közölni.

Adatkezelés terjedelme

A MedPersonal Hungary Payer GmbH az Álláskeresők részére nyújtott Szolgáltatások terjedelmében nyilvántartja az Álláskeresők által a MedPersonal Hungary Payer GmbH rendszerébe feltöltött Önéletrajzokat, és egyúttal archiválja az Álláskeresők által a Weboldalon megjelentetett Állásajánlatokra küldött Jelentkezéseket. Az állásközvetítői tevékenység során a MedPersonal Hungary Payer GmbH a vele szerződésben álló munkaadóknak és munkaközvetítőknek (továbbiakban: Munkáltatók) nyújtott szolgáltatások terjedelmében hozzáférhetővé teszi/átadja az Önéletrajzokat, amennyiben az Álláskereső rendelkezik ausztriai vagy németországi Anerkennunggal (Ausztria esetében regisztrációval is), valamint adott esetben a nyelvvizsga bizonyitványokat, hogy a Munkáltatók ezeket a jelentkezéseket és adatokat feldolgozhassák.

Aki személyesen kezeli az adatokat

Az önéletrajzokat és jelentkezéseket kizárólag a MedPersonal Hungary Payer GmbH alkalmazottai kezelhetik, illetve dolgozhatják fel, amíg azok nem kerülnek továbbításra egy Ügyfélhez (Munkáltatóhoz). A MedPersonal Hungary Payer GmbH kötelezettséget vállal arra, hogy ő és az általa feljogosított személyek, akik a munkájuk végzése során érintkezésbe kerülnek a Megrendelő és/vagy az Álláskeresők személyes adataival, a Személyes adatok védelméről szóló törvény értelmében titoktartásra kötelezettek, az adatokat saját célra nem használják fel, azokat az érintett személy hozzájárulása nélkül nem teszik hozzáférhetővé/nem kerülnek átadásra harmadik személyek számára.

Jelen bekezdés rendelkezései nem érintik a vonatkozó jogszabályokból és/vagy az érintett szervek határozataiból eredő kötelezettségeket.

Cookie és egyéb analitikai eszközök

A MedPersonal Hungary Payer GmbH tájékoztatja az oldal látogatóit, hogy a Weboldalon a Google Inc. társaság által nyújtott Google Analytics szolgáltatást (oldalon belüli elemzést) használ User ID funkcióval, amely a Weboldal látogató általi használatának elemzésére szolgál. A Google Analytics szolgáltatás a Weboldal látogató általi használatának elemzéséhez cookie-kat, vagyis a látogató számítógépén tárolt szöveges fájlokat használ. A fentiekben részletezett alkalmazás segítségével megszerzett összes információ névtelen, az Ügyfelek IP-címe teljes egészében nem kerül megjelenítésre. A látogató a böngésző beállításaiban letilthatja a cookie fájlok tárolását. A látogató a Weboldal használatával és a Szolgáltatások igénybevételével hozzájárul a Google Analytics használatához.

A MedPersonal Hungary Payer GmbH weboldala ezzel szemben semmilyen cookie-kat nem telepít a felhasználó számítógépére vagy mobil eszközére.

Adatfeldolgozás

A MedPersonal Hungary Payer GmbH, az Álláskereső kifejezett hozzájárulása nélkül nem dolgozhatja fel az Álláskereső adatait. A MedPersonal Hungary Payer GmbH az „Ügyféltár“-adatbázisban elmentett önéletrajzok és a jelentkezések adatait kizárólag az Álláskereső számára megfelelő álláslehetőség megtalálása céljából dolgozza fel.

Az Álláskereső a weboldalon megjelentetett állásajánlatra való jelentkezés előtt igazolható módon hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelentkezésben szereplő adatokat a MedPersonal Hungary Payer GmbH konkrét partnere, illetve a MedPersonal Hungary Payer GmbH feldolgozza. A hozzájárulás 3 éves határozott időtartamra szól.

Személyes adatok nyilvántartásáról szóló informálódás, illetve személyes adatok törlése

Az Álláskereső bármikor kérheti annak az igazolását, hogy személyes adatai feldolgozásra kerültek-e vagy sem, illetve azokat a MedPersonal Hungary Payer GmbH vagy annak partnere milyen mértékben tartja nyilván. Az Álláskereső bármikor kérheti a MedPersonal Hungary Payer GmbH-tól vagy annak partnerétől a róla nyilvántartott adatok megsemmisítését.

Személyesen átadott Önéletrajz és egyéb személyes dokumentumok

Ezen személyes adatokat tartalmazó, papír alapú dokumentumok kezelésére is a fenti adatfeldolgozási szabályok érvényesek. Személyes adatainak kezeléséhez és feldolgozásához írásos engedélyt kérünk a személyes találkozó elején. A dokumentumokat maximum 3 évig őrizzük meg, ezt követőn gondoskodunk a szakszerű megsemmisítésükről.

Jelentkezés közvetlenül emailben

Az álláskeresőknek lehetőségük van arra, hogy közvetlenül az adott állás ügyintézését végző MedPersonal Hungary Payer GmbH alkalmazottnak küldjék el jelentkezésüket, illetve csatolmányként önéletrajzukat, mely rengeteg személyes adatot tartalmazhat. Ezen személyes adatok kezelésére is a fenti adatfeldolgozási szabályok érvényesülnek.

Jelentkezés telefonon

Telefonon történő jelentkezés és időpont egyeztetés során a megbeszélt időponton kívül az Álláskereső nevét, telefonszámát, e-mail címét, egészségügyi végzettségét, nyelvtudásának a szintjét,, amennyiben az Álláskereső rendelkezik ausztriai vagy németországi Anerkennunggal (Ausztria esetében regisztrációval is) rögzítjük. Ezeket az adatokat az „Ügyféltár“-adatbázisban rögzitjük és ott 3 évig tároljuk, amennyiben az Álláskereső ellenkező irásbeli nyilatkozatot nem tesz adatai tárolásáról.

Személyes adatok keresőmotorok általi megtalálása

Függetlenül az adattovábbítás és adatkezelés, illetve addatárolás módjától, semmilyen, a MedPersonal Hungary Payer GmbH számára eljuttatott személyes adat nem elérhető a keresőmotorok által.

(Kivételt képez ez alól a már sikeresen elhelyezett Álláskeresők által küldött visszajelzések. Ezeket viszont kifejezetten a közzététel szempontjából kérjük el, és csak az Álláskereső kifejezett írásbeli hozzájárulása esetén tesszük közzé, továbbá rákérdezünk arra is, hogy a közzététel névvel (beazonosítható), vagy név nélkül (beazonosíthatatlan módon) történjen. Az Álláskeresőnek itt is joga van a már közzétett Visszajelzésének törlését vagy módosítását kérnie, amelyet a MedPersonal Hungary Payer GmbH 72 órán belül teljesít)

Adathordozás

A MedPersonal Hungary Payer GmbH tevékenysége során az Álláskeresők önéletrajzán gyakran módosítást végez (javítás, bővítés, átszerkesztés, fordítás). Álláskeresőnek joga van (kérés esetén) a saját módosított önéletrajzát megkapni, és azt máshol, például másik állásközvetítő irodánál is felhasználni.

Mi történik az adatokkal, miután a MedPersonal Hungary Payer GmbH által nyújtott szolgáltatás (Állásközvetítés) az Álláskereső számára befejeződött

Ezt követően az adatokat tovább tároljuk (lásd következő pont) a törvény által kiszabott számviteli és statisztikai feladatok elvégzéséhez, ezen felül azonban az adatokat semmilyen egyéb módon fel nem használjuk, harmadik fél rendelkezésére nem bocsájtjuk.

Adatok tárolásának vége

Az Álláskeresők adatainak egy részét három év után töröljük (lásd fent), egyes dokumentumokat azonban akár 5 évig is megőrzünk. Ennek oka, hogy egyes hivatalos szervek, rendvédelmi hivatalok, nyomozó hatóságok is kérhetnek ki eseti jelleggel adatokat. Az öt évnél régebbi adatokat a központi szerverünkről töröljük, illetve végleges törlésre kerülnek az öt évnél régebbi emailek is. A törlés kiterjed az archív mappákra is. Szintén 5 éves határidővel kerülnek fizikai megsemmisítésre az Álláskeresőkkel kötött Együttműködési Megállapodások is.

Az elektronikus adattárolás helye

A jelentkezési adatokat saját szerverünkön tároljuk. Folyamatban lévő elhelyezések esetén önéletrajzok és egyéb, álláskeresői dokumentumok 1. Saját szerverünkön 2. Office vagy kép formátumban.  Aláírt Együttműködési Megállapodások nem kerülnek elektronikus tárolásra.

MedPersonal Hungary Payer GmbH
Allerheiligengasse 4-6.
A-2700 Wiener Neustadt
Cégjegyzékszám: 488076i
EU-adószám: ATU73275519

 

Kelt: 2019. december 17.

Az Európai Unió GDPR rendeletének megfelelően